We don’t just talk, we prefer to talk to you

We don’t just follow – we exceed

What we do

Litigation is our main field of expertise, however we also specialize in other areas of law. We provide legal support for large transactions and we help businesses develop and expand, especially those that specialize in new technologies. We have further enriched our range of services by also providing tax advice to our clients.

MyLo Team

Lawyers who believe that nothing is impossible

They trusted us

Newsroom

Wygrana w sprawie „opłat półkowych”

14 Nov 2018

Kolejną wygraną zakończyła się sprawa, którą Kancelaria prowadziła dla klienta – firmy handlowej z branży FCMG. Klient dochodził należności z tytułu dostaw towarów, w stosunku do których odbiorca dokonał kompensat własnych należności z tytułu „usług marketingowych”. W toku postępowania Kancelarii udało się wykazać, iż opłaty naliczone przez odbiorcę towarów stanowiły w istocie tzw. „opłaty półkowe”, …