Kolejną wygraną zakończyła się sprawa, którą Kancelaria prowadziła dla klienta – firmy handlowej z branży FCMG. Klient dochodził należności z tytułu dostaw towarów, w stosunku do których odbiorca dokonał kompensat własnych należności z tytułu „usług marketingowych”. W toku postępowania Kancelarii udało się wykazać, iż opłaty naliczone przez odbiorcę towarów stanowiły w istocie tzw. „opłaty półkowe”, niezgodne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sprawę prowadzili r.pr. Paweł Wereszczyński oraz r.pr. Tomasz Pogoda