W ostatnim numerze Przeglądu Prawa Handlowego (2020/02) został opublikowany artykuł dotyczący sposobu reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej w umowach z członkiem zarządu komplementariusza. Formułowane wnioski idą nieco w poprzek dotychczasowych poglądów, ale w tekście wykazane zostało jak wiele argumentów przemawia za odpowiednim stosowaniem art. 379 § 1 lub 210 § 1 KSH do umów między piastunem organu zarządzającego komplementariusza a spółką komandytowo-akcyjną.

Swój punkt widzenia nakreślił w artykule adwokat, Łukasz Gładki