Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek MyLo potwierdziła, że przedstawiony przez FundedByMe (FBM) model działalności crowdfundingu udziałowego nie narusza ustawy o obrocie. W dniu dzisiejszym KNF stanowisko wyrażone w indywidualnej interpretacji wydanej na wniosek MyLo potwierdza w ogólnej opinii dotyczącej definicji usługi oferowania instrumentów finansowych.

To precedensowe stanowisko KNF ma istotne znaczenie dla rozwoju całego rynku crowdfundingu w Polsce.

Wsparcia w działaniach udzielił adwokat Łukasz Gładki.

Wiecej o crowdfundingu.