Kancelaria MyLo wybrana została doradcą prawnym przy sprzedaży ogólnopolskiego czasopisma „Nowa Sprzedaż”, wydawanego równolegle w tradycyjnej formie papierowej oraz w wersji zdigitalizowanej. Transakcja uwzględniała zarówno aspekty typowe dla transakcji M&A, jak i elementy specjalistyczne – związane z przetwarzaniem danych osobowych, transferem tych danych na rzecz podmiotu trzeciego oraz ochroną prawnoautorską. Zakres zleconej pomocy prawnej obejmował zatem dwie główne specjalizacje Kancelarii, tj. obsługę transakcyjną, jak i doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych.

W gronie doradców prawnych z zespołu MyLo znalazł się adwokat Łukasz Gładki, specjalizujący się w transakcjach M&A oraz radca prawny Agnieszka Grzesiek – Kasperczyk, będąca uznanym specjalistą z zakresu nowych technologii i przetwarzania danych osobowych.