Prezes zarządu spółki dbając wyłącznie o swoje interesy nie może kwestionować złożonych przez siebie oświadczeń, jeżeli inne osoby w zaufaniu do tych oświadczeń podjęły określone działania  – takie były główne motywy rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który oddalił apelację i tym samym podtrzymał korzystne dla Klienta Kancelarii rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sprawa związana była z transakcją nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i złożonymi w odniesieniu do dokonywanej transakcji oświadczeń i zapewnień (tzw. RAW). W umowie sprzedaży udziałów znalazło się oświadczenie prezesa zarządu spółki, z którego treści wynikało, że wszystkie transakcje zawarte przez spółkę znajdują się w dokumentacji księgowej spółki, zaś spółka na dzień zawarcia umowy nie posiada żadnych innych zobowiązań. Po kilku miesiącach były prezes zarządu spółki wystąpił o zwrot pożyczki udzielonej spółce kilka lat wcześniej. Kancelaria reprezentowała w procesie pozwaną spółkę podnosząc, że złożenie takiego oświadczenia przez prezesa zarządu spółki rozumiane powinno być jako zwolnienie z długu, a postępowanie byłego prezesa zarządu spółki uznane powinno być za nadużycie praw podmiotowych.

Sąd Okręgowy w Krakowie, jak i Sąd Apelacyjny w Krakowie zgodnie uznały, że takie roszczenie byłego prezesa zarządu spółki nie znajduje podstaw, gdyż złożone przez niego oświadczenie interpretować należy jako zwolnienie z długu. Także postepowanie prezesa zarządu spółki jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności z zasadą uczciwości. Wyrok jest prawomocny.

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili adwokat Łukasz Gładki i adwokat Miłosz Tatarczuch