Sprawy deweloperskie mają często tę właściwość, że wydawane są w nich precedensowe wyroki, w których Sąd Najwyższy musi stosować skomplikowaną analizę niejasnych przepisów prawa.

O jednej z takich spraw pisaliśmy już tutaj, a w najnowszym numerze Doradcy Restrukturyzacyjnego tj. czasopisma Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ukazał się artykuł radcy prawnego Agnieszki Grzesiek-Kasperczyk szczegółowo opisujący tę sprawę.

W artykule można przeczytać o tym, jaki jest praktyczny skutek stwierdzenia przez Sąd Najwyższy, że wykonanie przez syndyka umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego powoduje wygaśnięcie hipotek, a także o tym dlaczego syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe dewelopera powinien wykazać się dogłębną i szczegółową znajomością orzecznictwa w podobnych sprawach.

Życzymy miłej lektury.