Kancelaria MyLo z sukcesem kończy postępowania sądowe toczące się przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko GDDKiA. Klient Kancelarii zawiera dwie ugody, na podstawie których uzyskuje niemal 100% dochodzonego wynagrodzenia.
Postępowania sądowe prowadzone były przez adwokatów Łukasza Gładkiego oraz Miłosza Tatarczucha.