Kancelaria MyLo doradzała przy inwestycji YouNick Mint Venture Capital w spółkę 2040.IO zajmującą się rozwojem aplikacji Edward wspierającej działy sprzedaży. Edward to asystent oparty o algorytm sztucznej inteligencji. Więcej na jego temat, jak i samej inwestycji można przeczytać na stronie funduszu YouNick Mint.

Doradztwo prawników Kancelarii MyLo koncentrowało się na ukształtowaniu ładu korporacyjnego po wejściu funduszu do spółki, w tym w zakresie treści umowy inwestycyjnej oraz nowej umowy spółki.

Transakcyjnym zespołem Kancelarii kierował adwokat Łukasz Gładki.