Grzegorz Mikunda

Młodszy Prawnik

W Mylo pracuję od 2019 roku, obecnie na stanowisku młodszego prawnika.

Jestem studentem ostatniego roku Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na którym równolegle ukończyłem kierunek Prawa własności intelektualnej i nowych mediów. Doświadczenie zawodowe zacząłem zdobywać na III roku studiów, w Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie, następnie w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego i instytucjach prywatnych – to pozwoliło mi zapoznać się ze specyfiką pracy w różnych środowiskach, a tę wiedzę wykorzystuję w swojej codziennej pracy.

Moje doświadczenia zawodowe łączą się z moimi zainteresowaniami naukowymi, które skupiają się wokół prawa konkurencji i co za tym idzie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, głównie w aspekcie prywatnoprawnym.

Poza kancelarią jestem miłośnikiem dobrej literatury, historii oraz prężnie działam w trzecim sektorze – współtworząc stowarzyszenia skupione wokół wielokulturowości.