Grzegorz Mikunda

Aplikant adwokacki

W Mylo pracuję od 2019 roku, obecnie na stanowisku aplikanta adwokackiego.

Tytuł magistra prawa uzyskałem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz równolegle, również na tym uniwersytecie, ukończyłem z tytułem licencjata kierunek prawa własności intelektualnej i nowych mediów. Doświadczenie zawodowe zacząłem zdobywać na trzecim roku studiów, w Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie, następnie
w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie i instytucjach prywatnych – to pozwoliło mi zapoznać się ze specyfiką pracy w różnych środowiskach,
a tę wiedzę wykorzystuję w swojej codziennej pracy.

Moje doświadczenia zawodowe łączą się z moimi zainteresowaniami naukowymi, które skupiają się wokół prawa konkurencji i co za tym idzie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, głównie
w aspekcie prywatnoprawnym. W Kancelarii zajmuje się głównie kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym tzw. „condohoteli” oraz wspólnot mieszkaniowych. Ponadto współpracuje przy postępowaniach cywilnych dotyczących stwierdzenia nieważności umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych.

Poza kancelarią jestem miłośnikiem dobrej literatury, historii oraz prężnie działam w trzecim sektorze – współtworząc stowarzyszenia skupione wokół wielokulturowości.