Po ponad 5 latach trwania postępowania karnego, został wydany wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie Osiedla Mieszkaniowego Żubr.

Członkowie zarządu spółki – dewelopera zostali uznani za winnych oszustwa wobec osób, które w 2008 roku nabywały mieszkania w tej inwestycji. Wyrok karny zawiera skazanie wszystkich członków zarządu na kary pozbawienia wolności oraz nakaz naprawienia szkody wobec wszystkich nabywców. Co istotne, sąd uznał, że zarząd dewelopera od początku posiadał zamiar sprzeniewierzenia pieniędzy pochodzących od konsumentów. Sąd nie podzielił argumentów obrońców oskarżonych, którzy twierdzili, że upadłość dewelopera wyniknęła z okoliczności rynkowych oraz działań innych podmiotów, współpracujących przy inwestycji.

Prawnicy MyLo reprezentowali w tej sprawie grupę kilkudziesięciu pokrzywdzonych.

Więcej o wyroku można przeczytać m.in. w serwisach: krakowskiej Gazety Wyborczej i krakowskiej telewizji TVP3. Informację z początku tej sprawy można znaleźć tutaj.

Wyrok nie jest prawomocny. Z pewnością oskarżeni złożą od niego apelację.