Szymon Korab

aplikant adwokacki

W MyLo pracuję od maja 2019 roku.

Studia prawnicze ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pod tytułem „Wprowadzenie spółki akcyjnej na Giełdę Papierów Wartościowych” napisałem pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Zdyba.

Doświadczenie zawodowe zacząłem zdobywać podczas drugiego roku studiów, rozpoczynając pracę w finansach, a następnie w kancelariach prawnych. Jednocześnie prowadziłem wiele szkoleń z zakresu rynku pracy, sprzedaży, rekrutacji oraz HR m.in. na AGH, UEK, SGGW, UMCS oraz KUL.

W ramach MyLo rozwijam swoja wiedzę i umiejętności w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz procedury cywilnej.

Moją pasją są wystąpienia publiczne, malarstwo olejne oraz sztuki walki.