Norbert Jaworski

asystent prawny

W MyLo pracuję od 2018 roku.

Jestem studentem V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat mojej pracy magisterskiej to „Zasady słuszności i humanitaryzmu w prawie upadłościowym ze szczególnym uwzględnieniem upadłości konsumenckiej”.

Na co dzień poruszam się w takich specjalizacjach, jak prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe oraz prawo cywilne.

Od lat specjalne miejsce w kręgu moich pozaprawnych zainteresowań zajmuje muzyka, w szczególności gra na gitarze. Pozwala mi to uzyskać dodatkową energię do osiągania celów naukowych i zawodowych.