Norbert Jaworski

aplikant radcowski

W MyLo pracuję od 2017 roku.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyłem w okresie krótszym niż 4 lata, w trakcie którego zająłem I miejsce w IV edycji Ogólnopolskiego konkursu typu Moot Court z arbitrażu handlowego.

Obecnie studiuję w ramach programu Szkoły Prawa Amerykańskiego przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Columbus School of Law The Catholic University of America, a także jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, w której udoskonalam swoje umiejętności prawnicze w ramach programu szkoleniowego dla aplikantów radcowskich.
W Kancelarii MyLo zajmuję się sporami sądowymi, postępowaniami rejestrowymi oraz bieżącą obsługą przedsiębiorstw. Posiadam również doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego i biznesowego dla start-upów i organizacji pozarządowych.

Do moich pozaprawnych zainteresowań należy muzyka, w szczególności gra na gitarze, która daje mi dodatkową motywację do realizacji celów naukowych i zawodowych.