Michał Piechota

aplikant adwokacki

W MyLo pracuję od 2016 roku.

Studia prawnicze ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracy magisterskiej o temacie „Ochrona dłużnika i wierzyciela w prawie restrukturyzacyjnym”.

W trakcie studiów odbywałem praktyki w sądzie gospodarczym oraz kilku cenionych kancelariach prawnych. Byłem również asystentem merytorycznym w krakowskim biurze Wardyński i Wspólnicy.

Specjalizacje prawne, w których poruszam się najsprawniej to: spory sądowe, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo gospodarcze oraz prawo spółek. Posiadam Certyfikat prawniczego języka angielskiego TOLES Advanced.