Marcin Klisiak

aplikant radcowski

Współpracuję z Mylo od 2018 roku.

Do czasu zdania matury międzynarodowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mieszkałem poza granicami Polski, więc kiedy zdecydowałem się podjąć studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, wybór specjalizacji mógł być tylko jeden: prawo międzynarodowe. W 2012 roku wziąłem udział w programie Erasmus, w ramach którego uczęszczałem na zajęcia na Uniwersytecie Lapońskim w Finlandii. Tam również zacząłem zgłębiać zagadnienie stosowania umów międzynarodowych, co zaowocowało trzy lata później obroną pracy magisterskiej pod tytułem Sfera Zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Odkrycia dokonane podczas zbierania materiałów zaowocowały również opublikowaniem artykułu w Dzienniku Prawa handlowego.

Od 2013 roku zdobywałem praktykę w kancelariach prawnych, zarówno w Krakowie jak i w Hiszpanii. Oprócz prawa międzynarodowego specjalizuję się również w prawie cywilnym oraz gospodarczym.

Kontynuuję rozwój zawodowy poprzez odbywanie aplikacji radcowskiej oraz naukę w ramach programu Szkoły Prawa Amerykańskiego. W wolnych chwilach lubię czytać, podróżować oraz uprawiać sporty takie jak narty, windsurfing oraz wakeboarding.