Małgorzata Żmudka

ekspert

Z Kancelarią MyLo współpracuję od 2018 roku.

Studia prawnicze ukończyłam na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie posiadam otwarty przewód doktorski z zakresu administracyjno- i cywilnoprawnych zagadnień dotyczących rozgraniczania nieruchomości. Po ukończeniu studiów pełniłam funkcję asystenta w Sądzie Najwyższym.

Od wielu lat zawodowo związana jestem z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie, koncentrując się na takich zagadnieniach jak: (i) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, (ii) rozgraniczanie nieruchomości, (iii) podział nieruchomości, (iv) opłaty planistyczne i adiacenckie, (v) prawo wodne.

Specjalizuję się w doradztwie z zakresu prawa administracyjnego w procesie budowlanym.

Biegle posługuję się językiem angielskim i francuskim.