Łukasz Gładki

Adwokat

W MyLo pracuję od początku istnienia kancelarii, czyli od 2010 roku.

Studia prawnicze ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie odbyłem również studia doktoranckie. W ramach swojej pracy naukowej oraz przewodu doktorskiego skupiam się na zagadnieniach związanych z prawem spółek i rynku kapitałowego. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się jako autor publikacji i prelegent na konferencjach.

Dość szybko zacząłem wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce – już od trzeciego roku studiów pracowałem na pełny etat w jednej z największych kancelarii w Polsce. Dzięki temu już dziś mogę się pochwalić kilkunastoletnim doświadczeniem w przygotowywaniu strategii procesowych oraz prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych.

Reprezentuję klientów w postępowaniach gospodarczych, cywilnych i karnogospodarczych. Szczególnie duże doświadczenie mam w prowadzeniu spraw związanych ze sporami korporacyjnymi oraz realizacją projektów inwestycyjnych i budowlanych. Byłem pełnomocnikiem w wielu precedensowych postępowaniach, także w ramach powództw grupowych.

Swoje doświadczenie procesowe wykorzystuję w doradztwie prawnym z zakresu prawa spółek oraz rynku kapitałowego. Wielokrotnie uczestniczyłem w tworzeniu struktur holdingowych, negocjowaniu umów inwestycyjnych, dokonywaniu transformacji podmiotowych (transakcje M&A) czy też kształtowaniu ładu korporacyjnego. Wśród swoich klientów mogę wymienić zarówno spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i NewConnect, jak również akcjonariuszy i wspólników największych spółek w Polsce. Doradzam im w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych.

Zawód adwokata jest moją pasją. Jeżeli inni mówią, że w danej sprawie nie ma żadnych możliwości prawnych, uparcie poszukuję nowych dróg działania. Dzięki temu udaje mi się rekomendować rozwiązania, które innym nie przyszły do głowy. Moja praca została doceniona m.in. tytułem Profesjonalista „Forbesa” 2013. Dla mnie jednak najważniejszą nagrodą pozostaje satysfakcja klientów MyLo z udanej współpracy.