Kinga Jagieła

Koordynator Biura Kancelarii

W MyLo pracuję od 2020 roku.

Jestem absolwentką administracji na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W trakcie studiów nabyłam ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Zdobywane umiejętności poszerzałam od drugiego roku studiów w trakcie praktyk studenckich i stażu w urzędach administracji publicznej.

Cechuje mnie pozytywne nastawienie, a nowe wyzwania przyjmuję z entuzjazmem. Praca w MyLo daje mi możliwość rozwoju zawodowego i każdego dnia pozwala mi poszerzać moje kompetencje.