Edyta Oleszczuk- Romańska

Aplikant radcowski

Jestem częścią zespołu MyLo od 2018 roku.

Od najmłodszych lat otaczało mnie środowisko akademickie, a w domu panowała atmosfera nauki prawa – kierunek studiów był więc oczywisty. Podczas gdy moich rodziców interesowały aspekty publicznoprawne, mnie zafascynował prywatny wymiar prawa. Studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim rozwijałam się z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, specjalizowałam się też w ochronie własności intelektualnej; tematem mojej pracy magisterskiej była „Ochrona praw twórcy gry komputerowej w Polsce”. Aplikację radcowską rozpoczęłam zaś od 2019 roku.

Z praktyką mam styczność od drugiego roku studiów. Działałam na wielu obszarach: byłam doradcą prawnym, a w końcu koordynatorką jednej z krakowskich poradni obywatelskich, prowadziłam punkty pomocy prawnej, odbywałam staż w kancelarii radców prawnych. Brałam również udział w programie edukacyjnym dotyczącym praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Moje zainteresowania leżą w obszarze kultury współczesnej – pomagam w organizacji międzynarodowego festiwalu muzyki elektronicznej i eksperymentalnej, a na co dzień gram w gry komputerowe, czytam książki, komiksy i inne teksty.