Damian Kłosowicz

asystent prawny

W MyLo pracuję od 2018 roku.

Studiuję prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. O tym, że chcę zostać prawnikiem wiedziałem na długo przed podjęciem studiów, choć to dopiero praktyka pozwoliła mi zrozumieć dlaczego chcę nim zostać. Motywacją tą okazała się wyjątkowa możliwość pomagania innym.

Przed rozpoczęciem pracy w MyLo miałem okazję współpracować z pierwszą, niezależną polską firmą zajmująca się zarządzaniem wiedzą prawnopodatkową, a także (co czynię do tej pory) wspierać wiedzą i umiejętnościami prawniczymi podmioty z sektora pozarządowego w sporach z organami administracji publicznej.

Te doświadczenia sprawiły, że dzisiaj najlepiej czuję się w takich obszarach prawa jak prawo podatkowe oraz prawo administracyjne – ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego i postępowania administracyjnego.

Prywatnie lubię czytać literaturę współczesną, w szczególności science-fiction, a także gotować.