Michał Wnuk

asystent prawny

W MyLo pracuję od 2015 roku.

Jestem studentem piątego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moja praca magisterska będzie dotyczyła koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego.

Zwyciężyłem w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym – ale równie sprawnie poruszam się w obszarach prawa publicznego gospodarczego, budowlanego i cywilnego.