Edward z milionem na rozwój

Kancelaria MyLo doradzała przy inwestycji YouNick Mint Venture Capital w spółkę 2040.IO zajmującą się rozwojem aplikacji Edward wspierającej działy sprzedaży. Edward to asystent oparty o algorytm sztucznej inteligencji. Więcej na jego temat, jak i samej inwestycji można przeczytać na stronie funduszu YouNick Mint. Doradztwo prawników Kancelarii MyLo koncentrowało się na ukształtowaniu ładu korporacyjnego po wejściu funduszu do spółki, w …

Czytaj więcej

MyLo szkoli z RODO branżę marketingową

W marcu 2018 roku MyLo będzie miała przyjemność dzielić się swą wiedzą na temat RODO na aż trzech wydarzeniach dla branży marketingowej: 2 marca prowadzimy warsztaty podczas Kongres Online Marketing; 20 i 21 marca uczestniczymy z prelekcją i warsztatami w konferencji Mail My Day; 23 marca prowadzimy szkolenie dla sprawnymarketing.pl. W bogatej ofercie szkoleń z …

Czytaj więcej

Wygrana w sprawie czynności powierniczej

Sąd Okręgowy w Legnicy uwzględnił skargę pauliańską Klienta Kancelarii uznając, że umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki – jako czynność powiernicza – stanowi czynność nieodpłatną, chyba, że co innego wynika z jej treści. Stanowisko takie jest potwierdzeniem dominującej linii orzeczniczej zapoczątkowanej przez rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2015 r. (sygn. akt: V CSK 667/14). …

Czytaj więcej

Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie w sprawie umownych oświadczeń i zapewnień

Prezes zarządu spółki dbając wyłącznie o swoje interesy nie może kwestionować złożonych przez siebie oświadczeń, jeżeli inne osoby w zaufaniu do tych oświadczeń podjęły określone działania  – takie były główne motywy rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który oddalił apelację i tym samym podtrzymał korzystne dla Klienta Kancelarii rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Krakowie. Sprawa związana była …

Czytaj więcej

Doradztwo prawne przy sprzedaży czasopisma „Nowa Sprzedaż”

Kancelaria MyLo wybrana została doradcą prawnym przy sprzedaży ogólnopolskiego czasopisma „Nowa Sprzedaż”, wydawanego równolegle w tradycyjnej formie papierowej oraz w wersji zdigitalizowanej. Transakcja uwzględniała zarówno aspekty typowe dla transakcji M&A, jak i elementy specjalistyczne – związane z przetwarzaniem danych osobowych, transferem tych danych na rzecz podmiotu trzeciego oraz ochroną prawnoautorską. Zakres zleconej pomocy prawnej obejmował …

Czytaj więcej