Zamiast mówić, wolimy rozmawiać

A zamiast podążać za innymi –wyprzedzać ich o krok

Czym się zajmujemy

Spory sądowe są naszą główną, ale nie jedyną specjalizacją. Obsługujemy od strony prawnej duże transakcje i pomagamy rozwijać biznes firmom, których domeną są nowe technologie. A żeby nasza oferta była naprawdę kompleksowa, wzbogaciliśmy ją także o doradztwo podatkowe.

Zespół Mylo

Prawnicy, którzy nie znają słowa niemożliwe.

Zaufali nam

Newsroom

Wygrana w sprawie czynności powierniczej

14 Sty 2018

Sąd Okręgowy w Legnicy uwzględnił skargę pauliańską Klienta Kancelarii uznając, że umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki – jako czynność powiernicza – stanowi czynność nieodpłatną, chyba, że co innego wynika z jej treści. Stanowisko takie jest potwierdzeniem dominującej linii orzeczniczej zapoczątkowanej przez rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2015 r. (sygn. akt: V CSK 667/14). …